Det er gjennomført en analyse av og gitt anbefalinger for saksbehandling av A-landbrukets-utmarksnæring og B-annen-utmarksnæring etter plan og bygningsloven med utgangspunkt i Regional plan for Hardangervidda og beslektede planverk.

Prosjekt nummer: 1290

Sammendrag av rapporten kan lastes ned her: sammendrag-042015

 

Bestill rapport

Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda | (rapportnr. 201504)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 220,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X