Det er gjennomført en analyse av og gitt anbefalinger for saksbehandling av A-landbrukets-utmarksnæring og B-annen-utmarksnæring etter plan og bygningsloven med utgangspunkt i Regional plan for Hardangervidda og beslektede planverk.

Prosjekt nummer: 1290

Sammendrag av rapporten kan lastes ned her: sammendrag-042015

 

Bestill rapport

Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda | (rapportnr. 201504)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X