Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda

Det er gjennomført en analyse av og gitt anbefalinger for saksbehandling av A-landbrukets-utmarksnæring og B-annen-utmarksnæring etter plan og bygningsloven med utgangspunkt i Regional plan for Hardangervidda og beslektede planverk. Prosjekt nummer: 1290 Sammendrag av rapporten kan lastes ned her: sammendrag-042015