I forbindelse med at Brunstad Conference Center ønsker å bygge ut sin virksomhet på Brunstad i Stokke kommune i et omfang som utløser konsekvensutredning, har Østlandsforskning utarbeidet en rapport om mulige regionaløkonomiske virkninger av utbyggingen. Det er også kort berørt virkninger for Sandefjord Lufthavn Torp og andre samfunnsmessige forhold som kan bli berørt av en slik utbygging.

Bestill rapport

Utbygging av Brunstad Conference Center, regionaløkonomiske virkninger | (rapportnr. 200815)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X