Utbygging av Brunstad Conference Center, regionaløkonomiske virkninger

I forbindelse med at Brunstad Conference Center ønsker å bygge ut sin virksomhet på Brunstad i Stokke kommune i et omfang som utløser konsekvensutredning, har Østlandsforskning utarbeidet en rapport om mulige regionaløkonomiske virkninger av utbyggingen. Det er også kort berørt virkninger for Sandefjord Lufthavn Torp og andre samfunnsmessige forhold som kan bli berørt av en… Les mer »