For å få bedre kunnskap om de som betalte fisketrygdavgiften ble det i 1992 utformet en kort spørreundersøkelse med 6 spørsmål på baksiden av innbetalingsblanketten for fisketrygdavgiften. 47 934 skjema ble lest optisk og av disse var 57,9% lesbare og hadde besvart ett eller flere spørsmål. Det var 9,2% kvinner blant respondentene, og en overvekt av menn i aldersgruppen 25-59 år. 11,9% av de som betalte fisketrygdavgiften var utlendinger. 59% fisket kun innlandsk, 5% kun laks og 36% fisket både laks og innlandsfisk. 63,7% oppga at de hadde med barn på fiske.

Bestill rapport

Undersøkelse blant de som løste fisketrygdavgiften i 1992. | (rapportnr. 199522)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X