Undersøkelse blant de som løste fisketrygdavgiften i 1992.

For å få bedre kunnskap om de som betalte fisketrygdavgiften ble det i 1992 utformet en kort spørreundersøkelse med 6 spørsmål på baksiden av innbetalingsblanketten for fisketrygdavgiften. 47 934 skjema ble lest optisk og av disse var 57,9% lesbare og hadde besvart ett eller flere spørsmål. Det var 9,2% kvinner blant respondentene, og en overvekt… Les mer »