Undersøkelse blant de som løste fisketrygdavgiften i 1992.

For å få bedre kunnskap om de som betalte fisketrygdavgiften ble det i 1992 utformet en kort spørreundersøkelse med 6 spørsmål på baksiden av innbetalingsblanketten for fisketrygdavgiften. 47 934 skjema ble lest optisk og av disse var 57,9% lesbare og hadde besvart ett eller flere spørsmål. Det var 9,2% kvinner blant respondentene, og en overvekt… Les mer »

Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land

Undersøkelsen fokuserer på ungdom i Nordre Land, Søndre Land og Etnedal og deres forhold til bosted, utdanning og arbeid. De tre kommunene sammen med Dokka videregående skole er interessert i mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker lokal ungdoms valg av utdanning, arbeid og bosted. Østlandsforskning har i samarbeid med lærere og 2.klassinger ved Dokka… Les mer »