Skoleåret 2006/07 evaluerte Østlandsforskning prosjektet Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Prosjektet handlet om å implementere inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter, og siktemålet var å bedre trivselen og redusere fraværet i ungdomsbedrifter. I 2008 begynte Akershus fylkeskommune, NAV Akershus, Ungt Entreprenørskap Akershus og Østlandsforskning en ny studie. Denne studien har fokusert på fravær og trivsel i videregående opplæring, og sluttproduktet er denne rapporten. Rundt 300 elever ved syv videregående skoler i Akershus er fulgt i skoleåret 2008/09. Det er gjort fire kvantitative datainnsamlinger: to elevundersøkelser om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting av skolenes fraværsstatistikk. Studien viser hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i videregående opplæring. Studien viser også hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i ungdomsbedrifter.

Bestill rapport

Trivsel og fravær i videregående opplæring | (rapportnr. 200908)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X