En beskrivelse av kvartærsektoren i Norge, spesielt den regionale utviklingen. Ansatser til en ny lokaliseringsteori der produksjonskostnader og transaksjonskostnader ses i sammenheng, og der unike faktorer er en del av forklaringen.

Bestill rapport

The rise of the quaternary sector, the regional dimension of knowledge-based services in Norway, 197 | (rapportnr. 198913.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X