Rapporten handler om kommunikasjon og samarbeide mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og det fylkeskommunale barnevernet. Hovedproblemstillingen er å belyse i hvilken grad ulike samarbeidsordninger for disse tjenestene faktisk ivaretar hensynet til personvern for brukerne. Det gis en oversikt over hvilke kunnskaper som finnes om temaet samarbeide og taushetsplikt, samt en oversikt over de viktigste reglene om taushetsplikt. Fokus blir så rettet mot hvordan det fylkeskommunale barnevernet og BUP samarbeider i Hedmark og Aust-Agder. Rapporten inneholder en presentasjon av de nye samarbeidsordningene, og en analyse av hvordan disse har fungert i forhold til lovverkets bestemmelser om taushetsplikt.

Bestill rapport

Taushetsplikt av hensyn til brukerne? Om taushetsplikt, organisering og faglig samarbeid i de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Aust-Agder og Hedmar | (rapportnr. 199630)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X