Taushetsplikt av hensyn til brukerne? Om taushetsplikt, organisering og faglig samarbeid i de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Aust-Agder og Hedmar

Rapporten handler om kommunikasjon og samarbeide mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og det fylkeskommunale barnevernet. Hovedproblemstillingen er å belyse i hvilken grad ulike samarbeidsordninger for disse tjenestene faktisk ivaretar hensynet til personvern for brukerne. Det gis en oversikt over hvilke kunnskaper som finnes om temaet samarbeide og taushetsplikt, samt en oversikt over de viktigste reglene… Les mer »