Dette er sluttrapporten fra en undersøkelse av sosialhjelpa i 7 Mjøs-kommuner. Prosjektet har bestått av 3 deler: – En gjennomgang av sosialhjelpstatistikken for oppdragskommunene fra 1981-86. – En undersøkelse av arbeidssituasjon og tildsbruk ved 2 av kontorene. – En undersøkelse av situasjonen til unge, langtidsarbeidsledige menn.

Bestill rapport

Sosialhjelpa – gjøkunge på diett. | (rapportnr. 198810)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 160,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X