Sosialhjelpa – gjøkunge på diett.

Dette er sluttrapporten fra en undersøkelse av sosialhjelpa i 7 Mjøs-kommuner. Prosjektet har bestått av 3 deler: – En gjennomgang av sosialhjelpstatistikken for oppdragskommunene fra 1981-86. – En undersøkelse av arbeidssituasjon og tildsbruk ved 2 av kontorene. – En undersøkelse av situasjonen til unge, langtidsarbeidsledige menn.

Fra krisehjelp til levebrød? Økonomisk sosialhjelp i sju Mjøskommuner.

Dette er en av tre rapporter fra sosialhjelpsprosjektet. Den inneholder en analyse av klientsammensetningen og utgiftsveksten i økonomisk sosialhjelp. Sju Mjøskommuner er studert. Hovedsakeligm er det utviklingen fra 1980 til 1986 som analyseres. Kommunal variasjon er et av temaene som behandles. Sentrale problemstillinger er sammenhengen mellom arbeidsledighet og sosialhjelpsutgifter og hvilke faktorer som kan forklare… Les mer »