Sosialhjelp i Hamarregionen – Sluttrapport fase 2.

Hensikten med prosjekt økte sosialhjelpsutgifter er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire kommunene som utgjør Hamarregionen. Denne rapporten sammenstiller funn fra prosjektets fase 2 som består av statistisk analyse, kartlegging av organisering, og en kvalitativ studie av saksbehandlingspraksis og lovanvendelse. Rapporten presenterer prosjektets samlede funn og anbefalinger om… Les mer »

Sosialhjelp i Hamarregionen

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire deltakerkommunene. I fase 1 har målet vært… Les mer »

Sosialhjelpa – gjøkunge på diett.

Dette er sluttrapporten fra en undersøkelse av sosialhjelpa i 7 Mjøs-kommuner. Prosjektet har bestått av 3 deler: – En gjennomgang av sosialhjelpstatistikken for oppdragskommunene fra 1981-86. – En undersøkelse av arbeidssituasjon og tildsbruk ved 2 av kontorene. – En undersøkelse av situasjonen til unge, langtidsarbeidsledige menn.

Fra krisehjelp til levebrød? Økonomisk sosialhjelp i sju Mjøskommuner.

Dette er en av tre rapporter fra sosialhjelpsprosjektet. Den inneholder en analyse av klientsammensetningen og utgiftsveksten i økonomisk sosialhjelp. Sju Mjøskommuner er studert. Hovedsakeligm er det utviklingen fra 1980 til 1986 som analyseres. Kommunal variasjon er et av temaene som behandles. Sentrale problemstillinger er sammenhengen mellom arbeidsledighet og sosialhjelpsutgifter og hvilke faktorer som kan forklare… Les mer »