Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire deltakerkommunene. I fase 1 har målet vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre utredning og mulige tiltak. Kunnskapsgrunnlaget består av en kvalitativ og kvantitativ del.

Bestill rapport

Sosialhjelp i Hamarregionen | (rapportnr. 201511)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 240,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X