Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire deltakerkommunene. I fase 1 har målet vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre utredning og mulige tiltak. Kunnskapsgrunnlaget består av en kvalitativ og kvantitativ del.

Bestill rapport

Sosialhjelp i Hamarregionen | (rapportnr. 201511)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 240,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X