Hensikten med prosjekt økte sosialhjelpsutgifter er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire kommunene som utgjør Hamarregionen. Denne rapporten sammenstiller funn fra prosjektets fase 2 som består av statistisk analyse, kartlegging av organisering, og en kvalitativ studie av saksbehandlingspraksis og lovanvendelse. Rapporten presenterer prosjektets samlede funn og anbefalinger om aktuelle tiltak.

Bestill rapport

Sosialhjelp i Hamarregionen – Sluttrapport fase 2. | (rapportnr. 201701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X