Sosialhjelp i Hamarregionen – Sluttrapport fase 2.

Hensikten med prosjekt økte sosialhjelpsutgifter er å identifisere årsaker til de senere års økning i sosialhjelpsutgifter i de fire kommunene som utgjør Hamarregionen. Denne rapporten sammenstiller funn fra prosjektets fase 2 som består av statistisk analyse, kartlegging av organisering, og en kvalitativ studie av saksbehandlingspraksis og lovanvendelse. Rapporten presenterer prosjektets samlede funn og anbefalinger om… Les mer »