Sosialhjelpa – gjøkunge på diett.

Dette er sluttrapporten fra en undersøkelse av sosialhjelpa i 7 Mjøs-kommuner. Prosjektet har bestått av 3 deler: – En gjennomgang av sosialhjelpstatistikken for oppdragskommunene fra 1981-86. – En undersøkelse av arbeidssituasjon og tildsbruk ved 2 av kontorene. – En undersøkelse av situasjonen til unge, langtidsarbeidsledige menn.