I Glåmdalen er det flere viktige veg- og jernbaneforbindelser. Veg og jernbane løper i stor grad parallelt, der Kongsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsregionen har i det Sørskandinaviske transportbildet en viktig posisjon i øst-vestforbindelsen – i ytterste konsekvens fra kyst til kyst mellom de to landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i regionen en forbindelse nord – sør/øst, der det bl.a. transporteres personer og gods mellom Trøndelag/Nord-Norge og Sverige. Begrepet ”Skandinaviakrysset” er lansert for å få fram dette.

Bestill rapport

Skandinaviakrysset – Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. | (rapportnr. 200903)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 200,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X