Dette er den andre av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020. Prosjektet skal samtidig tjene som underlag for en regional vurdering av vekststrategien som Hamar kommune vil få gjennomført i samarbeid med regionskommunene. Denne siste rapporten inneholder bl.a. a) en analyse av næringsklynger og yrkesklynger i regionen, b) en vurdering av om begrepet ”den kreative klassen” (R. Florida) kan identifiseres m.h.t. innhold og betydning i Hamar/regionen og c) en vurdering av Hamars rolle som regionsenter og Hamar og Hamarregionens rolle som motor i utviklingen i Innlandet.

Bestill rapport

Hamars rolle som regionsenter | (rapportnr. 201002)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X