Skandinaviakrysset – Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv.

I Glåmdalen er det flere viktige veg- og jernbaneforbindelser. Veg og jernbane løper i stor grad parallelt, der Kongsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsregionen har i det Sørskandinaviske transportbildet en viktig posisjon i øst-vestforbindelsen – i ytterste konsekvens fra kyst til kyst mellom de to landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i regionen en forbindelse nord – sør/øst,… Les mer »