Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om den enkelte arbeidstakers situasjon, alternative sysselsettingsmuligheter og karriereplaner har betydning for vurderingen av arbeidsplassene i overnattingssektoren. Rapporten dokumenterer at sammensetningen på de ansatte i sektoren er skjevt fordelt kjønns-, alders-, og utdannings- og nasjonalitetsmessig både i forhold til i yrkeslivet og i befolkningen generelt. Det er stor utskiftning av personale, uner 40% av samtlige sysselsatte har vært i arbeid gjennom hele (undersøkelses-)året. I distriktene skiftes personale fordi mulighetene for stabil sysselsetting er begrenset. I sentrum er hovedårsaken til yrkesmessig mobilitet karrieremessige betraktninger hos den enkelte arbeidstaker. Mulighetene for reiselivets sysselsettingspotensiale i distriktene ligger i ferie- og fritidstrafikken, selvstellenheter og strategier for selvsysselsetting som komplement til annen virksomjet. Dette er samtidig den største begrensningen – det vill nok være mulig å oppnå store overnattingsvolumer og mange turister, men de stabile, helårlige, faglig utfordrende og best betalte jobbene innenfor sektoren vil fortsatt finnes i sentrum.

Bestill rapport

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene? | (rapportnr. 199221)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 175,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X