Service- og detaljhandelsanalyse for Otta

Rapporten omfatter: a) en oversikt over industriens og varehandelens kjøp av tjenester. b) en detaljhandelsanalyse. Formålet med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale til arbeidet med å videreutvikle Otta til et regionalt handelssenter. Hovedvekten er lagt på å finne størrelsen på varehandelsimporten til kommunen, samt varehandelseksporten til regionen for de enkelte bransjer innenfor detaljhandelen. Til slutt… Les mer »

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene?

Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om den enkelte arbeidstakers situasjon, alternative sysselsettingsmuligheter og karriereplaner har betydning for vurderingen av arbeidsplassene i overnattingssektoren. Rapporten dokumenterer at sammensetningen… Les mer »