Rapporten omfatter: a) en oversikt over industriens og varehandelens kjøp av tjenester. b) en detaljhandelsanalyse. Formålet med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale til arbeidet med å videreutvikle Otta til et regionalt handelssenter. Hovedvekten er lagt på å finne størrelsen på varehandelsimporten til kommunen, samt varehandelseksporten til regionen for de enkelte bransjer innenfor detaljhandelen. Til slutt er omsetningen i detaljhandelen fordelt etter ulike markedssegmenter i kommunen og i regionen.

Bestill rapport

Service- og detaljhandelsanalyse for Otta | (rapportnr. 198804)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 120,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X