Service- og detaljhandelsanalyse for Otta

Rapporten omfatter: a) en oversikt over industriens og varehandelens kjøp av tjenester. b) en detaljhandelsanalyse. Formålet med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale til arbeidet med å videreutvikle Otta til et regionalt handelssenter. Hovedvekten er lagt på å finne størrelsen på varehandelsimporten til kommunen, samt varehandelseksporten til regionen for de enkelte bransjer innenfor detaljhandelen. Til slutt… Les mer »

Nordmenns grensehandel i 2003

Rapporten inneholder en oppdatering av størrelsen av nordmenns grensehandel, samt grove anslag for nordmenns tax-free-handel i forbindelse med ferie- og forretningsreiser til utlandet, gjeldende for året 2003. Den store veksten som har vært registret i grensehandelen er stoppet opp siste år. I 2003 var nordmenns samlede handel (bilbasert) bragt inn til Norge i medhold av… Les mer »