Rapporten inneholder en oppdatering av størrelsen av nordmenns grensehandel, samt grove anslag for nordmenns tax-free-handel i forbindelse med ferie- og forretningsreiser til utlandet, gjeldende for året 2003. Den store veksten som har vært registret i grensehandelen er stoppet opp siste år. I 2003 var nordmenns samlede handel (bilbasert) bragt inn til Norge i medhold av reisegodsforskriften (ekskl. tax-free) ca 4,5 mrd. NOK. Av dette var ca 3,3 mrd. NOK grensehandel (dvs. rent handelsbetinget handel). Grensehandelen er svært konsentrert til Strömstad som handelsdestina¬sjon. Når det gjelder nordmenns grensehandel, blir hele to tredje¬deler av samlet grensehandel (Sverige, Danmark og Finland) lagt igjen i Strömstad.

Bestill rapport

Nordmenns grensehandel i 2003 | (rapportnr. 200414)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X