Den foreliggende rapport gir en studie av regional utvikling og grenseregional samhandling i regioner innenfor geografien i det planlagte Sverige-Norge programmet i Interreg V A 2014-2020. Den inneholder en form for benchmarking – dvs. sammenlikning av strukturer og utviklingstrekk i grenseregionene innbyrdes og i forhold til omverdenen. Videre er det gjort en SWOT-analyse av grenseregionene. Hensikten er å gi beslutningsaktører på ulike nivå på begge sider av grensen en forbedret, og ikke minst felles, forståelse av fremtidige muligheter og utfordringer. Arbeidet skal bidra til å utvikle tydelige mål, strategier og satsingsområder for et nytt Sverige-Norge program i Interreg V A 2014-2020, med kopling til nasjonal politikk og EUROPA 2020.

Bestill rapport

Grenseindeks og grense analyser Interreg Sverige-Norge. Faktaunderlag for ny programsøknad | (rapportnr. 201307)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X