Rapporten tar for seg avviklingen av Norges første WRC-runde som ble gjennomført i februar 2007. Løpet ble kjørt i åtte kommuner, de fleste i Hedmark samt i Lillehammer i Oppland. Hovedfokus er regionaløkonomiske effekter. Dessuten er publikums, de frivilliges, medias og deltakernes vurderinger av arrangementet kartlagt. De fleste mener de har hatt en god opplevelse under arrangementet selv om det også er forhold som må forbedres til evt. nye runder. Ca to tredjedeler av publikum var tilreisende fra steder utenfor rallyregionen, hvorav 5-10% fra utlandet. Halvparten av utlendingene kom fra Sverige. Samlet har arrangementet tilført rallyregionen en omsetning eks. moms i størrelsesorden 80 mill. kroner. Av dette kan ca 55 mill. tilbakeføres til tilreisende publikummere, medierepresentanter og deltakere. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Karlstads universitet i Sverige og Østlandsforskning.

Bestill rapport

Rally Norway 2007. En evaluering. | (rapportnr. 200712)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X