Rapporten drøfter arrangementsøkonomi i OL-regionen. Utgangspunktet for drøftingen er en empirisk kartlegging av inntekter og utgifter til 17 arrangementer i regionen. I tillegg drøftes de lokaløkonomiske ringvirkningene ulike typer arrangementer skaper. Hovedvekten her er lagt på å identifisere hvilke typer arrangementer som genererer lokaløkonomiske ringvirkninger, hvilket omfang de har og hva slags type aktører de retter seg mot. I tillegg drøftes hvordan man kan skape markedsbaserte og/eller institusjonelle ordninger som gir arrangøren incentiver til å ta hensyn til andre aktører i sin tilpasning.

Bestill rapport

Arrangementsøkonomi i OL-regionen, lokaløkonomiske ringvirkninger av utvalgte arrangementer | (rapportnr. 199611)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X