Arrangementsøkonomi i OL-regionen, lokaløkonomiske ringvirkninger av utvalgte arrangementer

Rapporten drøfter arrangementsøkonomi i OL-regionen. Utgangspunktet for drøftingen er en empirisk kartlegging av inntekter og utgifter til 17 arrangementer i regionen. I tillegg drøftes de lokaløkonomiske ringvirkningene ulike typer arrangementer skaper. Hovedvekten her er lagt på å identifisere hvilke typer arrangementer som genererer lokaløkonomiske ringvirkninger, hvilket omfang de har og hva slags type aktører de… Les mer »

Arbeidslivets kulturseilas (AKS) – Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen

Rapporten omhandler en evaluering av «Arbeidslivets kulturseilas» (AKS), et pilotprosjekt for kunst- og kulturarrangementer på arbeidsplassen i regi av Vestfold fylkeskommune. Virksomheter abonnerer på fire arrangementer pr. år, og fra starten i 2006 til 2012 har ca 30 virksomheter vært omfattet av AKS i kortere eller lengre perioder. AKS har 4 mål: i) bidra til… Les mer »

Momarkedet – Konsept, innhold og organisering

Momarkedet har i 59 år vært den viktigste inntektskilden for det humani-tære arbeidet som drives i regi av Mysen og omegn Røde Kors (MORK). De siste åra har oppslutningen og det økonomiske resultatet av arrange-mentet blitt vesentlig dårligere. I rapporten beskrives utviklingen de siste åra og det drøftes tiltak for å snu denne negative utviklingen…. Les mer »

Rally Norway 2007. En evaluering.

Rapporten tar for seg avviklingen av Norges første WRC-runde som ble gjennomført i februar 2007. Løpet ble kjørt i åtte kommuner, de fleste i Hedmark samt i Lillehammer i Oppland. Hovedfokus er regionaløkonomiske effekter. Dessuten er publikums, de frivilliges, medias og deltakernes vurderinger av arrangementet kartlagt. De fleste mener de har hatt en god opplevelse… Les mer »