Den femte og siste OL-workshop ble avholdt i Lillehammer (Nansenskolen) den 17. og 18. november 1994. Igjen besto forsamlingen av forskere som utifra svært forskjellige innfallsvinkler er opptatt av ulike aspekter ved det som foregikk på Lillehammer i februar 1994. Alle innleggene, bortsett fra ett, som ble presentert på workshopen er inkludert i denne rapporten. Rapporten følger rekkefølgen på foredragene slik de ble holdt på workshopen. Foredragsholderene har hatt anledning til å bearbeide innleggene, og har samtidig hatt stor frihet til å bestemme hvordan deres skriftlige bidrag ser ut i rapporten. Redigeringen har stort segg begrenset seg til å lage en felles layout. Ettersom erfaringene fra OL på Lillehammer er av interesse også utenfor Norges grenser inviterte vi noen utenlandske forskere til workshopen. Beklageligvis lyktes det ikke å få en representant fra Japan til workshopen. Derimot var en forskergruppe fra Handelshøyskolan i Göteborg som følger VM i friidrett 1995, representert og la fram sine forskningsplaner. Workshopen og rapportutgivelsen har vært finansiert gjennom NFR bevilgning til OL-dokumentasjonstjeneste. Dette prosjektet nå er avsluttet noe som innebærer at denne samlingen på Lillehammer var den siste i denne formen. Flere prosjekter er avsluttet eller nærmer seg avslutningsfasen og sikter mot en bredere spredning av forskningsresultatene. Vi ser fram til disse publikasjonene og håper at OL-workshopen har gitt den enkelte forsker positive impulser.

Bestill rapport

OL-94 og forskningen | (rapportnr. 199507)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X