OL-94 og forskningen

Den femte og siste OL-workshop ble avholdt i Lillehammer (Nansenskolen) den 17. og 18. november 1994. Igjen besto forsamlingen av forskere som utifra svært forskjellige innfallsvinkler er opptatt av ulike aspekter ved det som foregikk på Lillehammer i februar 1994. Alle innleggene, bortsett fra ett, som ble presentert på workshopen er inkludert i denne rapporten…. Les mer »