Et informasjonsprosjekt om HVPU-reformen i Hedmark er bakgrunnen for denne rapporten. Prosjektet kom i gang før nyttår 1989 og pågikk i et år. Både organisering og arbeidsmåte har prosjektet stor interesse som eksperiment i offentlig informasjonsarbeid. Modellen og erfaringer fra prosjektet burde ha nytteverdi utover HVPU-reformen. Dette gjelder både for offentlig informasjon generelt og mer tidsavgrensede informasjonskampanjer. Vi er inne i en periode der behovet for offentlig informasjon erkjennes stadig klarere. Dette ble blant annet markert under konferansen «Kommunikade 90» som Kommunenes Sentralforbund (KS) og Statens informasjonstjeneste (SI) arrangerte i september 1990.

Bestill rapport

HVPU-reformen – en prøvestein for offentlig informasjon | (rapportnr. 199102)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X