HVPU-reformen – en prøvestein for offentlig informasjon

Et informasjonsprosjekt om HVPU-reformen i Hedmark er bakgrunnen for denne rapporten. Prosjektet kom i gang før nyttår 1989 og pågikk i et år. Både organisering og arbeidsmåte har prosjektet stor interesse som eksperiment i offentlig informasjonsarbeid. Modellen og erfaringer fra prosjektet burde ha nytteverdi utover HVPU-reformen. Dette gjelder både for offentlig informasjon generelt og mer… Les mer »