Rapporten inneholder en oversikt over nasjonale miljømål og internasjonale avtaler knyttet til hovedsatsningsområdene for det kommunale miljøvernarbeidet. Videre brukes temaet biologisk mangfold som eksempel på hvordan kommunale oppgaver og utfordringer i forhold til nasjonale målsettinger kan konkretiseres.

Bestill rapport

Nasjonale miljømål anvendt i kommunene | (rapportnr. 199422)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X