Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land.

I denne rapporten presenteres det forskningsarbeidet som er gjort i prosjektet «Flyktninger som ressurser» som har pågått i tre distriktskommuner i perioden 2016-2019.
Målet med prosjektet var å se på muligheter for bedre samarbeid og samordning mel- lom ulike aktører som er berørt av eller involvert i integreringsarbeid i kommunen.
Rapporten dokumenterer og analyserer funn som er gjort og som er presentert i tre delnotater. Delnotatene er basert på intervjuer med flyktningene, arbeidsgivere og tjenesteapparatet i de tre kommunene.
Forskningen er finansiert av NAV FoU-midler og har pågått i perioden mars 2017 til januar 2018

OBS! Rapporten er kun tilgjengelig for nedlasting, og kan ikke bestilles på papir.

Bestill rapport

MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner. Hovedrapport | (rapportnr. 201909)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X