Denne rapporten er den siste av tre i en større evaluering av forsøk med trygdemedisinske poliklinikker. Den foreliggende rapporten omfatter evalueringen av et forsøk med poliklinikk i Stange kommune. De to tidligere evalueringene har omhandlet evaluering av et interkommunalt tilbud (Friskgården i Steinkjer) og en poliklinikk på fylkesnivå i Buskerud. I denne rapporten er det også trukket veksler på funn fra de andre rapportene. Datagrunnlaget i Stange har vært deltakelse i prosjektgruppa, intervjuer med brukere og nøkkelinformanter (arbeidsgivere, fysioterapeuter, leger og trygdefunksjonærer), samt det materialet som ble samlet inn av prosjektet i form av testing av deltakerne og konstruksjon av en kontrollgruppe. En hovedkonklusjon er at tidligintervenering i forhold til langtidssjukemeldte med muskel- og skjelettlidelser ikke bringer folk tidligere tilbake til jobb, men kan øke deltakernes trivsel og generelle mestringsevne.

Bestill rapport

Mer helse – mindre arbeid? En evaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk | (rapportnr. 199910)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: -100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X