Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter

Rapporten er en del av en større evaluering av to forsøk med trygdemedisinske poliklinikker. Den foreliggende rapporten omfatter evalueringen av forsøket i Buskerud fylke med et trygdemedisinsk kompetansesenter (BTKS) i regi av trygdeetaten. Evalueringen omfatter tre hovedtemaer: Virksomheten ved BTKS, oppfølgingen etter at pasientene var utredet der og om aktiv oppfølging av sjukemeldte mer generelt…. Les mer »

Mer helse – mindre arbeid? En evaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk

Denne rapporten er den siste av tre i en større evaluering av forsøk med trygdemedisinske poliklinikker. Den foreliggende rapporten omfatter evalueringen av et forsøk med poliklinikk i Stange kommune. De to tidligere evalueringene har omhandlet evaluering av et interkommunalt tilbud (Friskgården i Steinkjer) og en poliklinikk på fylkesnivå i Buskerud. I denne rapporten er det… Les mer »