Mandatet for evalueringen er gitt av Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen er at avtalepartene i forbindelse med iverksetting av forsøket med en mentorordning i landbruket, sa at før en beslutter en eventuell videreføring skal ordningen evalueres
eksternt og legges fram til jordbruksoppgjøret 2019.
Evalueringen er gjennomført i perioden ultimo november 2018 til medio mars 2019.

Bestill rapport

Mentorordning i landbruket – evaluering av forsøksordningen | (rapportnr. 201908)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X