Rapporten kan kjøpes hos Vestlandsforskning

Bestill rapport

Landbruksforvaltninga – mellom stat og kommune. | (rapportnr. 199616)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X