Bør dagens tilbud om agronomkurs for voksne legges opp annerledes for å imøtekomme bygdekvinnenes behov? Dagens kvinnelige deltakere er fornøyd med opplegget. En referansegruppe av bondekvinner i Valdres skiller seg ut fra de deltakende kvinner ved gjennomsnittlig høyere alder, lavere utdanning og mindre grad av karrierebevissthet. Både deltakende kvinner og menn, samt referansegruppa foretrekker studiering med lærer.

Bestill rapport

Kvinner på agronomkurs for voksne 1985 | (rapportnr. 198728)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X