Kvinner på agronomkurs for voksne 1985

Bør dagens tilbud om agronomkurs for voksne legges opp annerledes for å imøtekomme bygdekvinnenes behov? Dagens kvinnelige deltakere er fornøyd med opplegget. En referansegruppe av bondekvinner i Valdres skiller seg ut fra de deltakende kvinner ved gjennomsnittlig høyere alder, lavere utdanning og mindre grad av karrierebevissthet. Både deltakende kvinner og menn, samt referansegruppa foretrekker studiering… Les mer »