Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse blant kvinner i Hedmark som har gått på etablereropplæring og/eller fått DU-støtte. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende intervju-undersøkelse. Hensikten er å se på hvilken nytte kvinnene har hatt av etablereropplæring og DU-støtte, deres erfaringer med veiledningsapparatet og andre forhold av betydning for etablering av egen virksomhet.

Bestill rapport

Kvinner og næringsetablering: Nytter det med etablereropplæring og DU-støtte? | (rapportnr. 198815)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X