Kvinner og næringsetablering: Nytter det med etablereropplæring og DU-støtte?

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse blant kvinner i Hedmark som har gått på etablereropplæring og/eller fått DU-støtte. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende intervju-undersøkelse. Hensikten er å se på hvilken nytte kvinnene har hatt av etablereropplæring og DU-støtte, deres erfaringer med veiledningsapparatet og andre forhold av betydning for etablering av egen virksomhet.