Notatet beskriver status for krepsesituasjonen per januar 1996 samt arbeidet med å reetablere krepsebestanden i pestrammede vassdrag. Videre beskrives omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1995. Det gis en oversikt over prøvefiskeresultater fra krepselokaliteter i pestnære områder, samt en oversikt over forekomster av parasitten Psorospermium i en rekke norske krepselokaliteter.

Bestill rapport

Krepseundersøkelser i 1995 – overvåking og tiltak i regi av Krepseutvalget | (rapportnr. 199607)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X