Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per utgangen av 1998. Videre redegjøres det for arbeidet med å re-etablere krepsebestandene i Glomma- og Haldenvassdraget gjennom utsettinger, og resultater fra årlig prøvefiske beskrives. Hittil er det satt ut ca. 16000 kreps i Glommavassdraget og 35000 i Haldenvassdraget. Prøvefisket viser at nye bestander er i ferd med å bygge seg opp.

Bestill rapport

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1998. | (rapportnr. 199903)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X