Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1997. Utettingene av kreps for å r-etablere krepsebestanden i Glomma- og Haldenvassdraget, samt resultater fra prøvefisket beskrives. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske.

Bestill rapport

Krepseutvalget. Årsrapport 1997. | (rapportnr. 199802)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X