Krepsepestutvalget. Årsrapport 1998.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per utgangen av 1998. Videre redegjøres det for arbeidet med å re-etablere krepsebestandene i Glomma- og Haldenvassdraget gjennom utsettinger, og resultater fra årlig prøvefiske beskrives. Hittil er det satt ut ca. 16000 kreps i Glommavassdraget og 35000 i Haldenvassdraget. Prøvefisket viser at nye bestander er i ferd med å bygge… Les mer »

Krepseutvalget. Årsrapport 1997.

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1997. Utettingene av kreps for å r-etablere krepsebestanden i Glomma- og Haldenvassdraget, samt resultater fra prøvefisket beskrives. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske.

Kreps i kalkede vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander. Årsrapport 1996.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1996

Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1996, og beskriver forsøkene med å re-etablere krepsebestanden i de pestrammede vassdragene. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1996, og en samlet oversikt med resultater fra alle norske lokaliteter som er undersøkt med hensyn på parasitten Psorospermium haeckeli.

Kreps i kalkelde vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander – årsrapport 1995.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Krepseundersøkelser i 1995 – overvåking og tiltak i regi av Krepseutvalget

Notatet beskriver status for krepsesituasjonen per januar 1996 samt arbeidet med å reetablere krepsebestanden i pestrammede vassdrag. Videre beskrives omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1995. Det gis en oversikt over prøvefiskeresultater fra krepselokaliteter i pestnære områder, samt en oversikt over forekomster av parasitten Psorospermium i en rekke norske krepselokaliteter.