I rapporten studeres jobbskapingsprosessen i den private delen av norsk næringsliv mellom 1976 og 1983. Rapporten viser at det skjer en svært stor utskifting av bedrifter og arbeidsplasser i alle næringer. I perioden ble omtrent en tredjedel av bedriftene og arbeidsplassene skiftet ut. Veksten og fornyelsen i næringslivet kommer først og fremst blant de minste bedriftene. De minste bedriftsgruppene skaper under ett flere arbeidsplasser gjennom nyetablering og utvidelser enn de taper gjennom nedleggelser og innskrenkninger, mens det motsatte er tilfelle for de større bedriftene

Bestill rapport

Jobbskaping i Norge – en analyse av bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i privat sektor 1976-83 | (rapportnr. 198619)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X