Jobbskaping i Norge – en analyse av bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i privat sektor 1976-83

I rapporten studeres jobbskapingsprosessen i den private delen av norsk næringsliv mellom 1976 og 1983. Rapporten viser at det skjer en svært stor utskifting av bedrifter og arbeidsplasser i alle næringer. I perioden ble omtrent en tredjedel av bedriftene og arbeidsplassene skiftet ut. Veksten og fornyelsen i næringslivet kommer først og fremst blant de minste… Les mer »